NISZIS PROIZVODI

Magnetni separatori

Magnetni separatori služe da uklone sve eventualne metalne čestice iz materijala. U sektoru prehrambene industrije, industrije duvana, napitaka, sintetike kao i hemijskoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji doneta su nova, stroga i zakonski regulisana pravila o kvalitetu proizvoda koja od proizvođača zahtevaju detaljnu deferizaciju sirovina.

U skoro svim sirovinama se mogu naći čestice metala (metalne nečistoće) koje mogu prouzrokovati oštećenja i kvarove na uređajima koji vrše preradu tih sirovina. Prisustvo metala u proizvodnom procesu može dovesti do prekida proizvodnje i slabljenja kvaliteta proizvoda.

Magnetni separatori su projektovani da uklone sve eventualne čestice feromagnetnih metala iz neferomagnetnih materijala. Magnetni separator je posebno pogodan za uklanjanje metalnih čestica iz praškastih, zrnastih i tečnih materijala.

Magnetni separator se sastoji od kućišta i magnetnog kola (magnetnih šipki). Kućište je izrađeno od nerđajućeg kiselootpornog čelika i takvog je oblika da teži da ravnomerno rasprostre materijal oko magnetnih šipki pri čemu ne ograničava njegov protok. Kućište na takav način obezbeđuje neometan protok čitave količine materijala kroz najjači deo magnetnog polja.

Snaga i dizajn magnetnog kola osigurava da se svaki sakupljeni zagađivač zadrži na nizvodnoj strani magnetnih šipki i sprečava da se čestice speru. Magnetne šipke su izgrađene od izuzetno moćnog magnetnog materijala:  neodijum-gvožđe-bor (NdFeB).

Magnetni separator je lak za održavanje i čišćenje koje se vrši izvlačenjem magnetnih kola i odstranjivanjem metalnih čestica sa magnetnih šipki.