Mašina za poluautomatsko zatvaranje posuda folijom MZP 02

Mašina MZP-02 (Tray Sealer), namenjena je za zatvaranje plastičnih posuda, tankom folijom koja se pod dejstvom toplote lepi i noževima obrezuje prema obliku punete.

Proces lepljenja se odvija poluautomatski na sledeći način:

Dve napunjene posude se ručno postave u odgovarajuća gnezda u alatu, aktivira dvoručna komanda a unošenje, lepljenje, obrezivanje, izbacivanje i podizanje posude se odvija prema prethodno upisanom programu posredstvom PLC grupe. 

Za svaki radni ciklus mašine, mehanizam za namotavanje, pomeri foliju za korak a iskorišćeni deo namotava na valjku za otpadnu foliju.

Prema obliku i dimenzijama posude izrađen je alat, koji je sastavni, izvršni deo mašine u kome se operacije lepljenja i obrezivanja obavljaju. MZP-02 je masina koja ispunjava standarde HACCP i  HALLAL.

Tehničke karakteristike

  • Napajanje električnom energijom, 220V
  • Napajanje komprimovanim vazduhom 6-7 bara
  • Horizontalni hod alata 320 mm.
  • Vertikalni hod alata 50 mm.
  • Hod podizanja posuda 20 mm.
  • Snaga grejača 2x550W
  • Vreme trajanja ciklusa 10 sek

 – dužina 1225 mm.
 – dubina 825 mm.
 – visina 1250 mm.