NISZIS PROIZVODI

Mašina za automatsko zatvaranje posuda folijom MZP 04

Mašina MZP-04 (Tray Sealer) je namenjena za zatvaranje plastičnih, prethodno napunjenih posuda, tankom plastičnom folijom  koja se temopostupkom spaja sa obodom posude i obrezuje. Postupak spajanja (lepljenja) obavlja se u četvoropozicionom alatu, koji je sastavni – izvršni deo mašine i definiše se prema obliku posude.

Radni ciklus obavlja se u tri faze i to:

1. pozicioniranje punih posuda u rasteru 190mm,

2. donošenje punih posuda u ravni alata uz istovremeno odnošenje prethodno zalepljenih,

3. lepljenje i obrezivanje folije.

Postupak se odvija automatski a vodi ga PLC-grupa sa touchscreenom ili panelom osetljivim na dodir. Svaku radnu operaciju kontrolišu odgovarajući senzori.

Folija za lepljenje je namotana na kotur prečnika 250 do 300mm, odgovarajuće širine, koja se takođe definiše prema obliku posude.

Mašina se radi u dva izvođenja: MZP-04 A i  MZP-04 AM.

Tip A je sa folijom bez štampe a tip AM  je sa štampanom folijom.

Tehničke karakteristike

  • Dužina 2750mm
  • Širina 900 mm.
  • Visina 1950 mm.
  • Težina: cca 700 kg